Засади дръвче на своята улица!

На всеки човек е приятно да се разхожда през лятото под хладната сянка на високи дървета, през пролетта на вдъхва мириса на разцъфтели липи, акации или кестени, а през зимата да се радва на вечнозелените корони на борове, ели, кедри и кипариси...

За всички нас е без съмнение, че красотата на зелени улици е за предпочитане пред сухия нажежен плочник или малка асвалтова пустиня. Защо да не направим тогава нещо, което би струвало съвсем малко време и усилия и би донесло радост, както за възрастните, така и за децата. Да им предадем предаденото от предците ни отношение към Зеленото дърво. Да наблюдаваме ритъма на живота, изразен в клонките пред прозореца. Да се грижим за нещо живо, чисто и красиво, каквото е една цветна градинка или дърво. Да прекараме с децата си часове на занимания с природата, макар и сведена до няколко квадратни метра около жилището ни. Да направим нещо, колкото полезно, толкова и безспорно - без различаване на хората по положение, възгледи и възможности. Да направим нещо с ръцете си, в полза на града в който живеем. - при това със сърцето и ръцете си.

Facebook група: groups/340694952627213/

Коментари 

    Напред